Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden

Kullanıcı Sözleşmesi

İş bu sözleşme:

KodcenterWG AB

HyllieAlle 2A - 1314

215 36 Malmö

İsveç

VAT-No.:SE559193180201

Tel No.: +46 46 64337 44

E-posta: info@kodcenter.com

[Bundansonra KC olarak anılacaktır]


TarafındanKC ile işbirliği yapan veya web sayfasını ziyaret eden, kullananveya herhangi bir kişi, şirket, kuruluş ve/veya hükümettarafından okunup kabul edilmek için hazırlanmıştır.

[Bundanböyle KULLANICI olarak anılacaktır]BuKullanıcı Sözleşmesinin içeriği 28.02.2019 tarihindeyayınlanmıştır ve aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:


 1. Veri Koruma


KULLANICI'yaait verilerin tüm içeriği ve/veya işlenmesi, AB (Avrupa Birliği)ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) 'deki GDPR (AvrupaBirliği Veri Koruma Yönergesi)ile korunmaktadır.


Websitemizi ziyaret ederek, KULLANICI, bilgi işleme, temsil, satış,destek, iletişim, konum, ürün satın alma, faturalandırma, ödeme,pazarlama ve yasal hususlar konusunda kullanılacak kişiselbilgileri otomatik olarak almamızı kabul eder ve iznini verir.


Tümveriler, kullanıcı deneyimini, doğruluğu, gelecekteki gelişmelerigeliştirmek ve yenilikler yaratmak için üçüncü taraflaraverilecektir


KULLANICI,info@kodcenter.com E-posta adresinden KC ile temasa geçerek herhangibir zamanda bir görüş alma veya toplanan kişisel verileri silmehakkına sahiptir.


KULLANICI,eğer aktif ve/veya web sitesi, KC ürünleri ve/veya hizmetleri ileilgiliyse, toplanan tüm veriler güvenle saklanacaktır.


Gereksizve/veya artık gerekli olmayan tüm veriler KC tarafından otomatikolarak silinecektir.Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Web Sitemiz


KC’ninweb sitesi; https://kodcenter.com çevrimiçi bir e-ticaretsitesidir, KULLANICILAR ziyaret edebilir, kayıt olabilir ve siparişverebilir. Web sitesi KC tarafından geliştirilmiştir ve tümhaklar KC'ye aittir.


Sorularınızvarsa, https://kodcenter.com adresini ziyaret ederek sorunuzuncevabını bulabilir veya kullanıcı panelinize giriş yaparak vebir destek bileti oluşturabilirsiniz.


 1. Ürün ve HizmetlerKC’ninsunduğu ürün ve hizmetler:

Alanisimleri

Hosting

Sunucular

SSLSertifikaları

Hızlandırma(Speed Up) Çözümleri

GüvenlikÇözümleri

KurtarmaÇözümleri

APIKuralları ve Kurulumu

PenetrasyonTestleri

WebKurulumu

WebYazılımı

WebYapıları

Dizayn

ITMimarisi

ITMühendisliği

Kodlama

Programlama

Gelişim/Geliştirme

Çevrimiçi/ÇevrimdışıYazılım Çözümleri

Özelyapım IT Çözümleri

SEO
SEM

CMS
E-postaArabirimi ve Seçenekler

v.s.


Listelenentüm ürün ve hizmetler KC'ye veya KC'nin bir ortağına aittir.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Kullanım şartlarıKullanımşartları https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Siparişler


Tümsiparişler, KC’nin web sitesi, https://kodcenter.com’da kayıtlıolan herhangi bir KULLANICI tarafından yapılabilir.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Ödeme


01.01.2015tarihinde değiştirilen 2006/112 / CE Yönergesi uyarınca,fiyatlara KDV dâhil değildir. KDV, KULLANICININ ikamet ettiğiülkeye göre değişebilir.


Farklıbir para biriminde belirtilmediği sürece, tüm fiyatlar ABD Doları(ABD Doları) veya SEK (İsveç Kronu) olarak belirtilmiştir.


Tümödemeler Paylane tarafından ve web adresinde (https://paylane.com)görülebilecek koşulları, kuralları ve şartları uyarıncaişlenir.


Tümödemeler faturalandırılır ve siparişe göre ödenmeleri gerekir.


Geç/sontarihten sonra yapılan ödemelerden ek ücret alınacak ve borçlarıtahsil etmek için yasal işlem yapılmak suretiyle işlemekonulabilir.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Teslimat


Tümteslimatlar, satın alma sırasında siparişin detaylarına göreyapılacaktır.


Siparişeilişkin herhangi bir gecikme veya mümkün olmayan teslimatgörülürse, KULLANICI derhal telefondan veya KC'den e-posta yoluylahaberdar edilir.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Satın Alma


Yasalolarak var olan herhangi bir KULLANICI, https://kodcenter.com’agirerek KC ziyaret edebilir, KC’ye kaydolabilir ve KC’den satınalma işlemleri yapabilir.


Yasalolarak var olmayan KULLANICILAR KC’yi ziyaret edemez, KC’yekaydolamaz veya KC’den bir şey satın alamaz.


KC,bu URL’de bulunabilecek Avrupa Birliği Konsolide EdilmişYaptırımlar Listesinde görünebilecek olan KULLANICILAR’ınherhangi bir faaliyetinin parçası olmayacaktır:https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_tr.


 1. Garanti


KC,KULLANICI tarafından verilen siparişe bağlı olarak çeşitligarantiler sunar.


KCtarafından geliştirilen ve teslim edilen şirket içi üretimdenolan siparişler için, her zaman en az 30 günlük veyakararlaştırıldığı gibi garanti verilir. Garanti süresiniKULLANICI’ya gönderilen sipariş onayında bulabilirsin.


Birortak tarafından KC üzerinden verilen siparişler için garanti,ortak tarafından belirtilen geçerliliğe bağlı olabilir.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com veya ilgili ortağın web sitesindebulunabilir (bu Kullanıcı Sözleşmesinde “14. Ortaklar”kısmına bakınız).


 1. İptal / Siparişleri Dondurma


Birsiparişin için tüm iptal veya dondurulma işlemleri, sadecee-posta yoluyla KC ile ayrıca anlaşma yapıldıktan sonrayapılabilir. Sonuçlar, her siparişte değişebilir, çünkü bazıürün ve/veya hizmetler KC aracılığıyla bir ortaktan siparişedilmiştir ve bu durumlarda kurallar ve terimler ortağımızındüzenlemeleri altındadır. Sipariş verirken daha fazla ayrıntıverilir.


Tamamenödenmemiş bir siparişin iptali veya dondurulması, sona ermetarihinden sonra işleme alınır ve mevcut borçlar KULLANICItarafından tahsil edilmeye devam eder. Bu, KULLANICI'ya telefon veyae-posta yoluyla KC tarafından bildirilecektir.


 1. İade


Satınalınan ürün ancak ürünün anlaşmaya varıldığı gibi olmadığıtakdirde veya ürünün hiç kullanılmamış olması ve geri ödemetalebinden 30 gün önce satın alınmış olmaması durumunda iadeedilebilir.


Bazenortaklarımızla ilgili kullanılan ürün/hizmetler, talebortağımızın geri ödeme politikasına uyuyorsa, farklı şekildeiade edilebilir.


Siparişonayında veya KC’nin https://kodcenter.com web sitesini ziyaretederek İade Politikasını arayarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz.


 1. Destek Hizmeti


KC7/24 destek hizmeti sunar.


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da bulunabilir.


 1. Ortaklar


KC,aşağıda listelendiği şekilde farklı ortaklardan(ortaklar/tedarikçiler) çözümler sunar:LiteSpeed URL:

DigiCert URL:

cPanel URL:

DomainnameApi URL:

Hexonet URL:

OVH URL:

Paylane URL:


Dahafazla bilgi https://kodcenter.com’da veya ortak internetsitelerinde bulunabilir.


 1. Yasal Yapı


KC,İsveç'te (AB) kayıtlı ve İsveç ve Avrupa Birliği'ndekikanunlarla korunan özel bir limited şirkettir.


Yasalad, marka adları, alan adları, web siteleri, ürünler, hizmetler,yenilikler, yönergeler, üretilen birimler vb. KC'ye ait tüm haklarsaklıdır.


KULLANICIile KC veya hak sahibi arasında net bir anlaşma olmadıkça, telifhakları KC'den başkasına verilmez.


BuKullanıcı Sözleşmesinde yukarıda belirtilenlerin suiistimaledilmesi veya kötüye kullanılması, yasadışı eylemlerdebulunmuş olabilecek kişiye karşı dava açarak, yasalprosedürlerle belirlenir!


 1. Kabul


KC’ninweb sitesini, ürünlerini, hizmetlerini, yeniliklerini ve eşyalarınıziyaret eden, kaydeden, inceleyen, satın alan veya kullanan herhangibir KULLANICI, bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekte veiçerdiği tüm içeriğin farkındadır.

ÜST KODCENTER